Slovenský jazyk Maďarský jazyk
  • Maďarský jazyk
  • Slovenský jazyk
topkancelaria.sk - kancelárske potreby a vybavenie
 
Obálky a tlačivá

VYBERTE SI Z PONUKY Obálky a tlačivá

Nájdite všetky potrebné tlačivá na jednom mieste. www.topkancelaria.sk Vám ponúka rozličné druhy tlačív v prevedeniach, ktoré poznáte a s ich vypĺňaním máte už skúsenosti. Účtovné tlačivá ako napríklad príjemka a výdajka, evidenčné tlačivá s potrebnou knihou došlej a odoslanej pošty, mzdové a pracovné tlačivá, ku ktorým patrí aj dohoda o vykonaní práce, dopravné a colné tlačivá, kde nájdete aj záznam o prevádzke vozidla osobnej / nákladnej dopravy , stavebné tlačivá na čele so stavebným denníkom, tlačivá BOZP pre evidenciu ochrany a bezpečnosti pri práci a taktiež zdravotnícke tlačivá potrebné pre zdravotnícke zariadenia. Zasielajte dokumenty vždy vo vhodnej obálke. Zabezpečíte ich bezchybné doručenie a ochranu obsahu obálky. Vyberte si podľa Vašej potreby - typu a rozmeru dokumentov, ktoré chcete odoslať zo skutočne širokej ponuky obálok: obálky na CD, poštové obálky C6, poštové obálky C5, poštové obálky C4, podlhovasté poštové obálky DL, obálky s doručenkou, obálky s rozšíreným X-dnom, bublinkové alebo kartónové obálky pre väčšiu ochranu obsahu Vašej zásielky. Posielate balík a potrebujete k nemu priložiť dôležité dokumenty pre adresáta? Použite sprievodné obálky s permanentným lepiacim povrchom! Pre odoslanie každej Vašej pošty nájdete riešenie na www.topkancelaria.sk.

Celý popis
Zobrazenie: